Rekreacja


Zajęcia rekreacyjne prowadzone są przez wykwalifikowanych instruktorów: Milena Kowalczyk, Marta Grzebalska, Karolina Milej, Maja Roś.

Lonża dla początkujących

Zajęcia na lonży przeznaczone są dla osób początkujących, mających pierwszy kontakt z koniem, jak również dla jeźdźców powracających po dłuższej przerwie do zajęć. Lekcje takie trwają pół godziny. Koń jest przez instruktora prowadzony na specjalnej lince, tzw. lonży. Jeździec zapoznawany jest z podstawowymi zasadami jazdy konnej, chodami konia, regułami prawidłowego dosiadu. Zajęcia przewidziane są dla chętnych od 6 roku życia – górnej granicy nie ma. Waga maksymalna 90 kg.

Cena: 60 zł

Oprowadzanki przewidziane są dla najmłodszych dzieci, w wieku 4-5 lat. W trakcie oprowadzanki dzieci zapoznawane są z podstawowymi ćwiczeniami, które będą następnie doskonalić w zajęciach na lonży. Oprowadzanka trwa 10 min.

Cena: 20zł

Minimalny poziom uczestnika zajęć to samodzielny kłus po placu (tj. bez pomocy instruktora). W spokojnej atmosferze prowadzona jest nauka galopu, dalsza praca nad podstawami dosiadu i współpracą z koniem, początki pracy na drążkach, pierwsze chody boczne. Zajęcia są dedykowane tym, którzy bez większych stresów chcą podnosić systematycznie swoje umiejętności jazdy konnej. Czas trwania zajęć to 60 min. Zajęcia rozpoczynają się zawsze o pełnej godzinie (tj. o pełnej godzinie wsiadamy na konia), więc jeżeli jeździec chce sam szykować konia do jazdy musi przyjść wcześniej.

Cena: 80 zł

Zajęcia indywidualne prowadzone są w tygodniu od rana do godz. 16, w sezonie otwartym do godz. 20, w weekendy popołudniami. Lekcje indywidualne są dla osób chcących podszlifować konkretny element jazdy konnej, głównie pod kątem ujeżdżeniowym. Przewidziane są dla osób zaawansowanych. Zajęcia trwają 60 min.

Cena: 150 zł

Karnety rekreacyjne dotyczą tylko jazd grupowych rekreacyjnych. Minimalna ilość jazd w karnecie to cztery. Karnet należy wyjeździć do końca miesiąca kalendarzowego. Zajęcia nie odwołane co najmniej dobę wcześniej przepadają.

Cena:

Cena:

Cena:

Cena:

Mapa dojazdowa

...

Ul. Czempińska 7,
02-852 Warszawa

Jak dojechać?

Nasz Fanpage

ZWIŃ